Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Biocheminės analizės papildomosios studijos

Magistrantūros studijų programos Biocheminė analizė papildomųjų studijų programa apima bakalauro studijų programos dalykus, kurių nėra studijavę baigę kolegijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę kitos krypties bakalauro studijų programas ir ketinantys studijuoti Biocheminė analizė magistrantūros studijų programoje.

Papildomųjų studijų programos dalykai klausomi kartu su bakalauro (dieninių arba neakivaizdinių) studijų studentais, išlaikant egzaminus pagal universiteto patvirtintą programą. Minimali papildomųjų studijų apimtis kolegijų absolventams nemažiau nei 60 kreditų, o baigusių kitos krypties bakalauro studijų programas nemažiau nei 30 kreditų

 

Asmenims, baigusiems papildomųjų studijų programą, išduodamas pažymėjimas, kuris suteikia teisę dalyvauti bendrame konkurse į Biocheminės analizės magistrantūros studijas.

 

Additional information