Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Biochemijos bakalauro studijos

Valst. kodas: 612C73002
Kodas pagal ISCED:
51142
Lygmuo/tipas
: Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Programos apimtis kreditais: 240
Studijų sritis
: Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis: Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: Biochemijos bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL)
Studijų trukmė:
4 metai
Akredituota iki: 2013-05-30

Studijų programa skirta parengti kvalifikuotus biochemijos specialistus, turinčius tvirtus darbo laboratorijoje pagrindus ir gebančius savarankiškai atlikti tyrimus srityse, susijusiose su biochemijos, chemijos, molekulinės biologijos taikymais ir biotechnologijomis.

Kam šios studijos skirtos?

Studijų programa skirta parengti plačios erudicijos, imlius mokslo naujovėms, kritiškai ir savarankiškai mąstančius specialistus, turinčius tvirtus darbo laboratorijoje pagrindus ir gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus srityse, susijusiose su biochemijos, chemijos, molekulinės biologijos taikymais ir biotechnologijomis.

Ko išmokstama?

Programos absolventai įgyja tvirtus matematikos ir fizikos žinių pagrindus, gilias ląstelės biologijos, genetikos žinias, išmano biotechnologijas, imunologiją, fiziologiją, bioinformatiką ir biofiziką. Studijų metu įgyjami įvairiose srityse pritaikomi bendrieji gebėjimai – išmokstama kūrybiškai, kritiškai bei analitiškai mąstyti, išsiugdoma plati erudicija, gebėjimas išlaikyti ir kelti profesinę kompetenciją.

Dirbdami mokslinėse grupėse studentai įgauna saugaus darbo su cheminėmis medžiagomis ir prietaisais įgūdžius, išmoksta naudotis informacinėmis technologijomis, sukauptą informaciją argumentuotai, aiškiai ir teisingai raštu arba žodžiu pateikti įvairioms klausytojų auditorijoms.

Biochemijos studijų programoje numatytos trys mokomosios praktikos. Pirmosios praktikos metu studentai supažindinami su galimomis baigiamojo darbo vietomis ir potencialiomis darbovietėmis. Antrosios ir trečiosios praktikų metu ugdomi studentų savarankiško darbo mokslinėse laboratorijose įgūdžiai.

Kokios absolventų karjeros galimybės?

Gavusieji biochemijos bakalauro laipsnį gali tęsti studijas biochemijos, molekulinės biologijos ir biotechnologijos, biocheminės analizės bei kitose su biochemija, chemija ir molekuline biologija susijusiose magistrantūros programose.

Absolventai gali dirbti biochemijos, chemijos, molekulinės ir ląstelės biologijos laboratorijose bei su šiomis sritimis ir biotechnologijomis susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.

Stojimo sąlygos

Į Biochemijos bakalauro studijų programą bus priimami abiturientai pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus. Konkursinį balą sudaro trys brandos egzaminai ir vienas metinis pažymys.

Egzaminai
Egzaminas Koeficientas
Chemija 0,40
Lietuvių kalba ir literatūra 0,20
Biologija 0,20

 

Metinis pažymys
Dalykas Koeficientas
Matematika 0,20

 

Papildomi balai skiriami jei stojantysis yra:

  • tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinių vietų laimėtojas (I vieta – 5 balai, II vieta – 3 balai, III vieta – 2 balai),
  • šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojas (I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas).

Vertinami tik 11-12 klasių olimpiadų pasiekimai. Už to paties tipo olimpiadą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų tipų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą.

Jeigu konkursinis balas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas stojantysis, kurio:

  • brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
  • brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.

Nepatekusieji į valstybės finansuojamas vietas, gali studijuoti valstybės nefinansuojamose studijose. Metinė studijų kaina – 7638 Lt. Į Biochemijos studijų programą bus kviečiami studijuoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas bus ne mažesnis kaip 8.

Pretenduojant į valstybės nefinansuojamas vietas skiriami šie papildomi balai:

2 balai – VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijos absolventams;
1 balas – VDU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų absolventams;
1 balas – asmenims, atlikusiems Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinę privalomąją pradinę karinę tarnybą ar baigusiems karinius mokymus. Pagrindas  – karinis liudijimas. Šią informaciją būtina pažymėti registruojant internetinį stojimo prašymą LAMA BPO sistemoje.

2012 m. priimtųjų į Biochemijos bakalauro studijų programos valstybės finansuojamas vietas didžiausias balas – 20,16, žemiausias balas – 16,94, vidutinis balas – 18,58.

Additional information