Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Prasidėjo „LLP / Erasmus“ konkursas praktikai užsienyje

b_200_150_16777215_00_images_naujienos_erasmus-2012.jpg

VDU Tarptautinių ryšių tarnyba (TRT) informuoja apie skelbiamą konkursą praktikai pagal „LLP / Erasmus“ programą. Atrankos anketas galima siųsti iki balandžio 21 d.

 

Praktikos laikotarpis – 3 mėn. (praktika anksčiausiai gali prasidėti 2013 m. birželio 1 d., vėliausiai baigtis 2014 m. spalio 31 d.). Iš viso bus skiriamos 55 „LLP / Erasmus“ praktikos stipendijos.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, prašomi užpildyti atrankos anketas iki balandžio 21 d. Atrankoje gali dalyvauti I-III kurso bakalauro, I kurso magistrantūros, I-III kurso doktorantūros dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, išskyrus tuos, kurie jau yra atlikę praktiką pagal „Erasmus“ ar „Leonardo da Vinci II“ programą. Studentai su negalia ar spec. poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą išlaidoms, patirtoms mobilumo metu, kompensuoti.

Dokumentai atrankai

Atrankos kriterijai

  • studento motyvacija;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas;
  • dviejų paskutinių semestrų akademiniai rezultatai; visų pakopų pirmojo kurso studentams – pirmojo semestro mokymosi rezultatai.

Pirmenybė atrankoje teikiama:

  • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
  • Studentams, kurie turi priimančios įmonės ar organizacijos sutikimą juos priimti LLP / Erasmuspraktikai (pagal TRT pateiktą formą).

El. atrankos anketą bei daugiau informacijos apie konkursą rasite Tarptautinių ryšių tarnybos tinklalapyje.

Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Tarptautinių ryšių tarnybą arba į savo dekanatą.

Atrankos rezultatai bus skelbiami TRT tinklapyje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas bus informuotas el. paštu 2013 m. gegužės 3 d.

 

Additional information