Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

doc. dr. Lina Ragelienė

Lina Ragelienė

 

RESEARCH INTERESTS (PROFESSIONAL EXPERIENCE)

Chemistry of surfactants, dyes; properties of dyes and surfactants solutions, their interaction with biological substrates.

PARTICIPATION IN PROJECTS

„Bakterijų apvalkalėlio barjero lipofiliniams anijonams komponentai ir jų veiklos reguliacija“ Nr.MIP-128/2010

"Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas“ ( BIOTEFA-A) Nr.VPI-2.2 ŠMM-09-V-01-009

„Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-11 klasių bendrųjų programų pagrindu“ Nr. VPI-2.2-ŠMM-03-V01-002

MAIN PUBLICATIONS, TEXTBOOKS

2007-2012

1. Treigienė, Rasa; Musnickas, Juozas; Ragelienė, Lina. The influence of hydrophobicity factor on wool fibre dyeing with anionic dye // Materials science = Medžiagotyra. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. 2011, vol. 17, no. 3, p. 293-296.

2. Ragelienė, Lina; Mickevičius, Donatas. Fizikinė chemija praktiniai darbai (Physical chemistry.Practice) / [elektroninis išteklius] : Lina Ragelienė, Donatas Mickevičius. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. 218 p. : iliustr, lent. ISBN 9789955127512.

3. Ragelienė, Lina; Jasulaitytė, Giedrė. Natrio dodecilsulfato kiekis nutekamuosiuose vandenyse, susidarantis plaukų plovimo metu // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 1(2010), p. 45-53.

4. Ragelienė, Lina; Treigienė, Rasa; Musnickas, Juozas. Physical properties of human hair dyed using nonionic surfactants // Medžiagotyra = Materials science. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 15, Nr. 3 (2009), p. 277-282.

5. Musnickas, Juozas; Skulkina, Oksana; Treigienė, Rasa [Treigiene, R.]; Ragelienė, Lina. Effect of the Interaction between Acid Dye and Nonionic Surfactants on the Adsorption of Dye in Wool Fibre // Fibres and textiles in Eastern Europe. Poland : Institut of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. Vol. 16, no. 5(70) (2008), p. 117-121.

 

Additional information