Klaida
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

prof. habil. dr. Vida Mildažienė

Vida Mildažienė

 

RESEARCH INTERESTS (PROFESSIONAL EXPERIENCE)

Regulation of energy transformation in cell using Metabolic Control Analysis, impact of physiological regulators (such as calcium ions, acyl-CoA, etc.) and pathological condition on oxidative phosphorylation system in heart and liver mitochondria, stem cells, cancer treatment by hyperthermia. Recently – plant cell biology.

PARTICIPATION IN PROJECTS

 

Control of energy metabolism in chronic alcoholism. National Health Institutes, USA. Joint grant with Thomas Jefferson University (vykdytoja);

Control analysis of Sickle Cell. Assessment of insidious diseases caused by pollution. European Commision IVth Framework programme INCO-Copernicus (Netherlands, France, Russia, Hungary, Spain, Lithuania), 1997-1999 (koordinatorė);

Eureka programos projektas E! 2654 “Cardiac Tissue Viability Control”,  (vykdytoja).

 1. Sutartis Nr. 37 VMSF papildomas finansavimas tarptautiniam COPERNICUS programos projektui “Pakenktos ląstelės kontrolės analizė. Aplinkos teršalų sukeltų latentinių ligų molekulinio mechanizmo tyrimas”, (vadovė).
 2. Reg. Nr. 21158,  "Mitochondrijų kvėpavimo ir ATP sintazės aktyvumo reguliacija Ca2+ jonais" (vykdytoja).
 3. Reg. Nr. V-054, VMSF parama EUREKA projektui “Širdies audinio gyvybingumo biocheminių kriterijų parinkimas: NADH koncentracijos pokyčių širdies mitochondrijose įvertinimas pagal NADH fluorescensiją” (vykdytoja).
 4. Sutartis A-560, parama kūriniui “Biochemijos sąvokos”(vadovė).
 5. Reg.Nr. T-05316,”Ca2+ perkrovos sukeltos mitochondrijų NAD(P)H oksidacijos tyrimas” (vykdytoja).
 6. Reg.Nr. T-05312, ”Sunkiųjų metalų poveikis kepenų mitochondrijų NAD(P)H apykaitai” (vadovė),
 7. Reg. Nr. T-34/06, “Vėžinių ląstelių jautrumo hipertermijai priežastys: mitochondrijų nespecifinio laidumo poros vaidmuo” (vadovė),
 8. Aukštųjų technologijų plėtros projektas reg. nr. B-07041; sutarties Nr. B-26/2007 „Širdies struktūrų regeneracijos modelių kūrimas, naudojant kamienines ir specializuotas ląsteles bei biologinius audinius (projekto partnerio VDU koordinatorė).

 

1997-1998

 

1999-2002

 

1997-2000

 2002-2005

 

1999-2002

 

2001-2003 m.

2001-2003 m.

 

2001 m.

 • ES SF 2.4 priemonės projektas “Inovatyvūs mokymosi metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalaurų rengimui”
 • ES SF 2.4 priemonės projektas “Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas”
 • ES SF 1.5 priemonės projektas “Formaliam ir neformaliam gamtamoksliniam švietimui skirtos infrastruktūros plėtra ir bazinės įrangos modernizavimas Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos Miškų institute”
 • ES SF 2.5 priemonės projektas „Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų magistrinių studijų integracija“
 • ES SF 2.5 priemonės projektas „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“
 • ES SF 1.5 priemonės projektas „Proteomikos tyrimų infrastruktūros sukūrimas“
 • VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-022  „Lietuvos biochemikų draugijos potencialo kurti žinių visuomenę didinimas“ ;
 • VP3-1.4-AM-09-K-01-113 „Žaliasis Aleksotas“ 
 • ES regioninės plėtros fondo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos smulkusis projektas SPF/LT/2010/30 „Vigriai ir Kaunas: abipusė ekologinio švietimo potencialo plėtra ir bendras jo vystymas“(WIKA)
 • ES regioninės plėtros fondo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos smulkusis projektas SPF/PL/2010/58 „Abipus sienos: apie tradicijas ir modernumą“.
 • ESF projektas „Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-005;  VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-001 „Gabių vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje“
 • “Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A) (Nr. VPI-2.2-ŠMM-09-V-01-009); Universiteto restruktūrizavimas ir veiklos bei valdymo optimizavimas įgyvendinant švietimo reformos nuostatas" (projekto kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-017

MAIN PUBLICATIONS, TEXTBOOKS

2007-2012

 1. Zukiene R., Nauciene, Zita, Ciapaite, J., Mildaziene, V. Acute temperature resistance threshold in heart mitochondria : Febrile temperature activates function but exceeding it collapses the membrane barrier // International journal of Hyperthermia. New York, NY : Informa Healthcare. ISSN 0265-6736. 2010, vol. 26, iss. 1, p. 56-66.] [Citav. rod.: 2,412]
 2. Dressler, C., Schwandt, D., Beuthan, J., Mildazienė, V., Zabarylo, U., Minet, O. Thermally induced changes of optical and vital parameters in human cancer cells // Laser Physics Letters. Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH. ISSN 1612-2011. 2010, Vol. 7, Iss. 11, p. 817-823. [Citav. rod.: 5,502 (2009)]
 3. Ciapaite, J.,  Naucienė, Z., Banienė, R., Wagner, M. J., Krab, K., Mildaziene, V. Modular kinetic analysis reveals differences in Cd2+ and Cu2+ ion-induced impairment of oxidative phosphorylation in liver // The FEBS journal. Oxford, UK : Blackwell Pub. ISSN 1742-464X. Vol. 276, iss. 13, 2009, p. 3656-3668. [Citav. rod.: 3,042].
 4. Olaf Minet, Cathrin Dressler, Jürgen Beuthan, Urszula Zabaryło, Rasa Žūkienė, Vida Mildažienė. Fluorescence Imaging of Calcium Loading and Mitochondrial Depolarization in Cancer Cells Exposed to Heat Stress. C.D. Geddes (ed.), Reviews in Fluorescence 89-118, 2008, Kluwer-Plenum, New-York.
 5. Baniene, R,  Nauciene, Z., Maslauskaite, S., Baliutyte, G.,  Mildaziene, V. Contribution of ATP synthase to stimulation of respiration by Ca/sup 2+/ in heart mitochondria // IEE Proceedings - Systems Biology : 12th BTK Meeting: "Systems Biology: redefining BioThermoKinetics". New York, USA : Institution of Electrical Engineers (IEE). ISSN 1741-2471. 2006, vol. 153, no. 5, p. 350-353. [Citav. rod.: 1,037]
 6. Lasaitiene, D., Mildaziene, V., Nauciene, Z., Soudelin, B., Johansson, B. R., Yano, M.,Friberg, P. Tubular mitochondrial alterations in neonatal rats subjected to RAS inhibition // American journal of physiology. Renal physiology. ISSN 0363-6127. Vol. 290, no. 5 (2006), p. 1260-1269. [Citav. rod.: 4,199]

Textbook: V. Mildažienė, S. Jarmalaitė, R. Daugelavičius LĄSTELĖS BIOLOGIJA, VDU leidykla, Kaunas, 2004, 380 p. 

 1. Naučienė, Zita; Mildažienė, Vida; Vieželienė, Dalia; Žūkienė, Rasa. Biochemijos laboratoriniai darbai : mokymo priemonė biologijos bei aplinkotyros ir ekologijos bakalauro studijų programų studentams [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010. 84 p. ISBN 9789955125761. Prieiga per internetą: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2010~ISBN_978-9955-12-576-1
 2. V. Mildažienė, J. Kadziauskas, R. Daugelavičius, V. Laurinavičius, Z. Naučienė, D. Bironaitė. Struktūrinė biochemija, mokymo priemonė aukštųjų mokyklų studentams, 1999, Kaunas, VDU, 135 psl.
 3. D. Vieželienė, Z. Naučienė, V. Mildažienė. Biochemijos laboratoriniai darbai, 2000, Kaunas, VDU, 80 psl.

 

Additional information