Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Bachelor Thesis

Course code

Course group

Volume in ECTS credits

Course hours

 

C

15

400

Course type (compulsory or optional)

Compulsory

Course level (study cycle)

Bachelor

Semester the course is delivered

Spring

Study form (face-to-face or distant)

Face-to-face

Course title in Lithuanian

BAKALAURO DARBAS

Course title in English

BACHELOR THESIS

Short course annotation in Lithuanian

Baigiamieji darbai gali būti mokslinio – taikomojo pobūdžio arba fundamentalių problemų nagrinėjimo projektai. Mokslinio – taikomojo pobūdžio darbuose gvildenamos pasirinktos temos teoriniai bei mokslinių rezultatų taikymo klausimai, išryškinant jų sprendimo metodinį naujumą ar originalumą. Praktines problemas  nagrinėjančiuose darbuose taikomi instrumentiniai ir kiti žinomi tyrimo būdai. Pagrindinės baigiamojo darbo sudėtinės dalys: įvadas, literatūrinė dalis, metodinė dalis, rezultatai ir jų aptarimas, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas.

Short course annotation in English

Bachelor Thesis is applied or fundamental research type project. In the applied projects theoretical and science application problems  are presented. In the fundamental problems investigating projects known theoretical models and instrumental investigation methods are used. It is necessary to show the novelty and originality of the results. The main parts of the Bachelor Thesis are: introduction, review of literature, methodological part, results and discussion, conclusions and list of literature.

Prerequisites for entering the course

Must be completed by all bachelor Biochemistry programme.

Distribution of workload for students (contact and independent work hours)

Undergraduate work - 400 hours.

Structure of cumulative score and value of its constituent parts

Bachelor's job training - 70% bachelor's advocacy work - 30% of the final grade.

Course programme designed by

Prof.habil.dr. Rimantas Daugelavičius, prof.habil.dr. Vida Mildažienė, doc.dr. Zita Naučienė, doc.dr. Lina Ragelienė, doc.dr. Simona Sutkuvienė, doc.dr. Rasa Žūkienė, Department of Biochemistry and Biotechnologies, Faculty of Natural Sciences.

Additional information