Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Plant Biochemistry (BBK 3012)

Course code

Course group

Volume in ECTS credits

Course hours

BBK 3012

C

3

80

Course type (compulsory or optional)

Optional

Course level (study cycle)

Bachelor

Semester the course is delivered

Autumn

Study form (face-to-face or distant)

Face-to-face

Course title in Lithuanian

AUGALŲ BIOCHEMIJA

Course title in English

PLANT BIOCHEMISTRY

Short course annotation in Lithuanian

Dalyko tikslas – supažindinti studentus su pagrindiniais biochemijos procesais vykstančiais augalų ląstelėje. Kurso metu studentai susipažins su fotosinteze, Kalvino ciklu, kvėpavimu, anglies dioksido fiksavimu, angliavandenių, lipidų, aminorūgščių ir baltymų metabolizmu. Aiškinsimės antrinio metabolizmo, fenoliniu junginių svarbą. Bus mokomasi augalų genetikos (genomas, raiška, reguliacija, genų slopinimas) ir augalų transformacijos metodų. Praktinio darbo metu bus ugdomi laboratorinio darbo su augalų ląstelių kultūromis įgūdžiai. Baigę kursą studentai gebės suvokti augalų biocheminių sistemų funkcionavimą, analizuoti, lyginti, apibendrinti, daryti išvadas, susieti dalyko faktus su būsima profesija.

Short course annotation in English

The course will cover energy production in plant cells, photosynthesis, the Benson-Calvin cycle and photorespiration. carbon dioxide fixation, metabolism of carbohydrates, plant lipids, nitrogen, amino acids and proteins. Plant secondary metabolism, plant signaling pathway, regulation of gene expression and transformation methods in plants  and gene technology will be presented at the course. Practical part of course includes plant growth in vitro, cell culture techniques, protoplasts. Model plant - Arabidopsis thaliana.  After finishing the course students will understand main biochemical pathways in plant cells.

Prerequisites for entering the course

Basic knowledge of general biology, chemistry biochemistry and physiology are required for entering course.

Course aim

The aim of the course is to provide knowledge about main biochemical processes and their regulation in plant cell.

Content (topics)

 1. Energy Production in Plant Cells
 2. Photosynthesis.
 3. The Benson-Calvin Cycle and Photorespiration.
 4. Carbon dioxide fixation in C3 and C4 plants
 5. Carbohydrate Metabolism
 6. Starch, cellulose, cell wall sugars, fructanes
 7. Plant Lipids -Their Metabolism, Function and Utilization.
 8. Wax and cutin.
 9. Amino acids and non-standard amino acids.
 10. Nitrogen Metabolism
 11. Plant Genetics
 12. Gene silencing in plants.
 13. Protein synthesis and processing in plants.
 14. Secondary Metabolism
 15. Terpenoids and their functions in plant metabolism.  
 16. Phenylpropanoids.
 17. Plant Pigments.

 18. Plant signalling pathways: growth and stress response

 19. Transformation methods in plants  and gene technology.

Practical work (contents):

Plant growth in vitro, cell culture techniques, protoplasts. Model plant -  Arabidopsis thaliana.

Distribution of workload for students (contact and independent work hours)

Lectures – 30 hours, laboratory work – 15 hours,  individual work – 28 hours, examinations – 7 hours.

Structure of cumulative score and value of its constituent parts

Final assessment sums the assessments of written final examination (50%), written mid-term examination (20%) and assessment of laboratory works (30%).

Recommended reference materials

No.

 

Publication year

Authors of publication and title

Publishing house

 

 

 

Basic materials

1.

2000

B.B. Buchanan, W. Gruissem and  R.L. Jones. Biochemistry & Molecular Biology of Plants.

Rockville, MD : American Society of Plant Physiologists

2.

2008

C. Bowsher, M. Steer, A.Tobin. Plant Biochemistry.

Garland Science

3.

2005

H-W Heldt. Plant Biochemistry (Third Edition).

ELSEVIER

Supplementary materials

1.

2005

A.Sliesaravičius, V.Stanys. Žemės ūkio augalų biotechnologija. Vilnius.

 

 

2.

2001

D. S. Seigler. Plant Secondary Metabolism.

 

Course programme designed by

Dr. Šarūnė Morkūnaitė-Haimi, Faculty of Natural Sciences

Additional information