Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Professional Language of Natural Sciences (LGF 2002)

Course code

Course group

Volume in ECTS credits

Course hours

LGF2002

C

3

80

Course type (compulsory or optional)

Compulsory

Course level (study cycle)

Bachelor

Semester the course is delivered

Autumn

Study form (face-to-face or distant)

Face-to-face

Course title in Lithuanian

GAMTOS MOKSLŲ PROFESINĖ KALBA

Course title in English

PROFESSIONAL LANGUAGE OF NATURAL SCIENCES

Short course annotation in Lithuanian

Šis dalykas skirtas Gamtos mokslų fakulteto bakalauro studijų programų studentams. Kurso metu studentai supažindinami su gamtos mokslų profesinės kalbos reikalavimais, mokslinių darbų rašymo ir pristatymo ypatybėmis. Kursas orientuotas į praktinę veiklą: jo metu studentai analizuoja gamtos mokslų sričių mokslo darbų kalbą; mokosi rašyti mokslo darbo fragmentus; rengia gamtos mokslų srities žodinius pranešimus ir pateiktis.

Short course annotation in English

This course is intended for students, who study technical language of natural sciences. Students are taught to work on academic paper and to prepare a public academic presentation. They also learn general things about the technical Lithuanian language and creation of appropriate terminology for the specialties of natural sciences. Besides, students will compose their own papers; they will present their own speeches and will learn how to participate in public academic discussions.

Prerequisites for entering the course

No prior programming experience required.

Course aim

The aim of the course is to provide an introduction to the requirements for professional language of natural sciences with particular focus on the composition and presentation of the academic papers.

Content (topics)

 1. State and Standard Lithuanian language requirements
 2. Standard and profesionnal language requirements: grammar and vocabulary 
 3. Structure and language of academic papers
 4. Structure and language of academic oral presentations
 5. Structure and language of official administrative documents
 6. Participation in public academic discussions

Practical work (contents):

Analysis and composition of academic papers and oral presentations.

Distribution of workload for students (contact and independent work hours)

Lectures – 45 hours, individual work – 35 hours.

Structure of cumulative score and value of its constituent parts

Final assessment sums the assessments of written final examination (50%), written mid-term examination (30%) and assessment of individual practical works (20%).

Recommended reference materials

No.

 

Publication year

Authors of publication and title

Publishing house

Number of copies in

University library

Self-study rooms

Other libraries 

Basic materials

1.

2008

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas (sud. A. Paulauskas)

Vilnius: VšĮ Grunto valymo technologijos

2

 

 

2.

2010

Kazlauskienė A., Rimkutė E., Bielinskienė A. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra.

Kaunas: VDU

51

 

 

3.

 

Kirčiavimo programa, prieiga internetu: http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9

 

 

 

 

4.

2000

Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra.

Kaunas: KTU.

1

 

 

5.

2002

Rienecker L., Jørgensen P. S. Kaip rašyti mokslinį darbą.

Vilnius: Aidai.

8

 

 

6.

2007

Vasiliauskienė V., Rimkutė E. Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai.

Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras

4

 

 

7.

 

Terminų bankas, prieiga internetu: http://terminai.vlkk.lt, www.terminynas.lt.

 

 

 

 

Supplementary materials

1.

2002

Gaivenis K. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys.

Vilnius: LKI

2.

 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, prieiga internetu: http://www.autoinfa.lt/webdic.

 

3.

1999

Keinys S. Bendrinės lietuvių kalbos žodžių daryba.

Šiauliai: ŠU

4.

1999

Koženiauskienė R. Retorika: iškalbos stilistika.

Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

5.

1998

Lietuvių kalbos žinynas.

Kaunas: Šviesa.

6.

2002

Lyberis A. Sinonimų žodynas.

Vilnius: Mokslas.

7.

1991

Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas.

Kaunas: Šviesa

8.

1986

Paulauskienė A., Tarvydaitė D. Gramatikos normos ir dabartinė vartosena.

Kaunas: Šviesa.

9.

1998

Paulauskienė A., Tarvydaitė D. Žodyno normos ir dabartinė vartosena.

Kaunas: Šviesa.

Course programme designed by

Dr. Ingrida Balčiūnienė, Department of Lithuanian Language, Faculty of Humanities

Additional information