Klaida
  • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys

Chemical Analysis 2 (BBK4003)

Course code

Course group

Volume in ECTS credits

Course hours

BBK4003

C

6

160

Course type (compulsory or optional)

Compulsory

Course level (study cycle)

Bachelor

Semester the course is delivered

Autumn

Study form (face-to-face or distant)

Face-to-face

Course title in Lithuanian

 CHEMINĖ ANALIZĖ II (instrumentiniai metodai)

Course title in English

CHEMICAL ANALYSIS II (instrumental methods)

Short course annotation in Lithuanian

Šis dalykas skirtas suteikti teorinių ir praktinių žinių apie cheminės analizės metodus ir jų taikymą. Išklausę šį kursą studentai gebės naudotis pagrindiniais laboratoriniais prietaisais ir sudaryti cheminės analizės eigos planą tiriamos problemos sprendimui: suprasti prietaisų veikimo esmę, skirtingų metodų taikymo analizei galimybes ir apribojimus, parinkti tinkamiausią analitinio uždavinio sprendimą, įvertinti analizės rezultatus; praktiškai taikyti įvairius metodus cheminių junginių kokybinei ir kiekybinei analizei. Kursą sudaro spektroskopinės analizės, elektrocheminės analizės ir skirstymo metodai.

Short course annotation in English

Students will develop a knowledge and understanding about fundamentals of the methods of chemical analysis and its applications. They will be able to work with principal laboratory instruments and to make a chemical analysis scheme for the investigated object. After completion of this course students will be able to: understand instrumentation and the potential and limitations of the various methods; evaluate relations between different methods, select the most appropriate solution for a given analytical problem; evaluate the results of the analysis; demonstrate understanding and have practical experience in the use of various techniques for qualitative and quantitative analysis of chemical substances. The course consists of Spectroscopic analysis, Electrochemical analysis and Separation methods.

Prerequisites for entering the course

Chemical analysis I, Inorganic and bioinorganic chemistry, Physical chemistry and Physics.

Course aim

This course develops knowledge, experience and skills related to a variety of mainstream instrumental techniques in areas of spectroscopy, separation science and electrochemistry.

Content (topics)

 1. Classification of analytical methods. Methods of spectral analysis. Electromagnetic radiation and its interaction with a substance.
 2. Atomic spectroscopy. Atomic absorption, emission and fluorescence spectroscopy.
 3. Molecular absorption spectroscopy of ultraviolet and visible spectrum range. Luminometry.
 4. Nephelometry and turbidimetry. Refractometry. Polarometry.
 5. Electrochemical methods of analysis. Electrodes.
 6. Galvanic cell and electrolytic cell. Diffusion potential.
 7. Indicative and comparative electrodes. Electrode polarization. Electromotive force measurements.
 8. Potentiometry. Ion-selective electrodes. Potentiometric titrations.
 9. Voltammetry analysis and its variants. Voltammetric analysis. Amperometric titrations. Polarography.
 10. Conductometric and coulometric analysis.
 11. Chromatography theory. Various types of chromatography. Gas chromatography: principles and applications.
 12. Liquid chromatography modes and mechanisms: ion-exchange, adsorption, partition and permeation modes in high-pressure liquid chromatography, open column, thin layer and paper chromatography.
 13. High performance liquid chromatography. Chromatographic analysis of biological samples.
 14. Electrophoresis: Principles and applications.
 15. Supercritical fluid chromatography and capillary methods.

Practical work (contents):

10 laboratory works are proportionally covering the topics of spectroscopic analysis, electrochemical analysis and separation methods.

Distribution of workload for students (contact and independent work hours)

Lectures – 45 h, practical work (laboratory practice) – 30 h, individual work – 78 h, assessment of knowledge (control work, mid-term examination, final examination) – 7 h

Structure of cumulative score and value of its constituent parts

Final assessment sums the assessments of written final examination (50%), written mid-term examination (20%), and assessment of laboratory works (30%).

Recommended reference materials

No.

 

Publication year

Authors of publication and title

Publishing house

Number of copies in

University library

Self-study rooms

Other libraries 

Basic materials

1.

1998

D. A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler. Fundamentals of Analytical Chemistry (7th edition).

Saunders College Publishing

5

2

 

2.

2004

Ragelienė L., Grevys St. ir Mickevičius D. Cheminės analizės teorija ir praktika

VDU leidykla

24

2

 

3.

1998

Mickevičius D. Cheminės analizės metodai. [1-2 dalys]: vadovėlis

Žiburys

213

7

 

Supplementary materials

1.

1998

Analytical Chemistry. Edited by R. Kellner, J.M. Mermet, M. Otto, H.M. Widmer.

Wiley-VCH

 

2.

1989

Petrucci R.H. General chemistry

Macmillan Publishing Company

 

3.

1991

McQuarrie, Donald Allan. General chemistry

Freeman

 

4.

1998

Holum, John R. Fundamentals of general, organic, and biological chemistry

Wiley

 

Course programme designed by

Prof.dr.Rimantas Daugelavičius and doc.dr.Rasa Žūkienė, Department of Biochemistry and Biotechnologies, Faculty of Natural Sciences

Additional information